#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
วิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่เขตพื้นที่การศึกษาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
สพป.สมุทรสาคร
ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร
37
343 -
2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย
29
133 -
3
สพป.สระแก้ว เขต 1
อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์
28
410 -
4
สพป.ระนอง
ทุกอำเภอในจังหวัดระนอง
23
88 -
5
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
อำเภอนากลาง นาวัง และสุวรรณคูหา
22
234 -
6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
อำเภอกุยบุรี ปราณบุรี สามร้อยยอด และหัวหิน
22
125 -
7
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
อำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ และหนองไผ่
22
188 -
8
สพป.บึงกาฬ
ทุกอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ
22
460 -
9
สพป.พิษณุโลก เขต 2
อำเภอเนินมะปราง บางกระทุ่ม และวังทอง
22
286 -
10
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
อำเภอเคียนซา ชัยบุรี บ้านนาเดิม บ้านนาสาร พระแสง และเวียงสระ
21
0 -
11
สพป.พังงา
ทุกอำเภอในจังหวัดพังงา
20
213 -
12
สพป.ระยอง เขต 1
อำเภอเมืองระยอง นิคมพัฒนา บ้านค่าย บ้านฉาง และปลวกแดง
20
251 -
13
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เกาะพะงัน เกาะสมุย และดอนสัก
16
33 -
14
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
อำเภอบางซ้าย บางไทร บางบาล บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง และเสนา
16
260 -
15
สพป.พิษณุโลก เขต 3
อำเภอชาติตระการ นครไทย พรหมพิราม และวัดโบสถ์
16
226 -
16
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
อำเภอชุมตาบง บรรพตพิสัย แม่เปิน แม่วงก์ และลาดยาว
15
186 -
17
สพป.พิจิตร เขต 1
อำเภอเมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง วชิรบารมี วังทรายพูน สากเหล็ก และสามง่าม
15
166 -
18
สพป.ตราด
ทุกอำเภอในจังหวัดตราด
14
67 -
19
สพป.อุทัยธานี เขต 2
อำเภอบ้านไร่ ลานสัก หนองฉาง และห้วยคต
14
109 -
20
สพป.นครราชสีมา เขต 3
อำเภอครบุรี ปักธงชัย วังน้ำเขียว และเสิงสาง
13
295 -
21
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
อำเภอตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี และหนองบัว
13
122 -
22
สพป.นราธิวาส เขต 3
อำเภอจะแนะ เจาะไอร้อง และระแงะ
13
79 -
23
สพป.สุรินทร์ เขต 1
อำเภอเมืองสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ จอมพระ ลำดวน ศีขรภูมิ และสำโรงทาบ
13
422 -
24
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
อำเภอกุดข้าวปุ้น เขมราฐ ตระการพืชผล นาตาล และโพธิ์ไทร
12
278 -
25
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
อำเภอคีรีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม พุนพิน และวิภาวดี
12
22 -
26
สพป.ลพบุรี เขต 2
อำเภอโคกเจริญ ชัยบาดาล ท่าหลวง พัฒนานิคม ลำสนธิ สระโบสถ์ และหนองม่วง
12
154 -
27
สพป.นนทบุรี เขต 2
อำเภอไทรน้อย บางบัวทอง บางใหญ่ ปากเกร็ด
12
211 -
28
สพป.ราชบุรี เขต 2
อำเภอดำเนินสะดวก บางแพ บ้านโป่ง และโพธาราม
12
160 -
29
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
อำเภอจุฬาภรณ์ ชะอวด เชียรใหญ่ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ และหัวไทร
12
151 -
30
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
อำเภอขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง คลองลาน ทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี และปางศิลาทอง
11
234 -
31
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1*
อำเภอเมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ และศรีมโหสถ
11
148 -
32
สพป.ชุมพร เขต 1
อำเภอเมืองชุมพร ท่าแซะ และปะทิว
11
17 -
33
สพป.ชลบุรี เขต 2
อำเภอเกาะจันทร์ บ่อทอง พนัสนิคม และพานทอง
11
198 -
34
สพป.ปัตตานี เขต 3
อำเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น และสายบุรี
11
149 -
35
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
อำเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน บ้านแพรก ภาชี มหาราช วังน้อย และอุทัย
10
79 -
36
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
อำเภอเขาค้อ น้ำหนาว หล่มเก่า และหล่มสัก
10
139 -
37
สพป.สระแก้ว เขต 2
อำเภอโคกสูง ตาพระยา วัฒนานคร และอรัญประเทศ
10
132 -
38
สพป.น่าน เขต 2
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ ปัว และสองแคว
10
200 -
39
สพป.นราธิวาส เขต 2
อำเภอตากใบ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี
10
37 -
40
สพป.กระบี่
ทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่
10
52 -
41
สพป.ระยอง เขต 2
อำเภอแกลง เขาชะเมา และวังจันทร์
10
104 -
42
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ทั่วประเทศ
10
81 -
43
สพป.นครพนม เขต 2
อำเภอท่าอุเทน นาทม นาหว้า บ้านแพง โพนสวรรค์ และศรีสงคราม
10
179 -
44
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
อำเภอโขงเจียม ตาลสุม พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ และสิรินธร
10
212 -
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง และศรีบุญเรือง
10
173 -
46
สพป.มหาสารคาม เขต 3
อำเภอกุดรัง โกสุมพิสัย ชื่นชม และเชียงยืน
9
152 -
47
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
อำเภอกบินทร์บุรีและนาดี
9
12 -
48
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
อำเภอบ่อพลอย เลาขวัญ และหนองปรือ
9
86 -
49
สพป.เชียงราย เขต 2
อำเภอป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า
9
259 -
50
สพป.ชุมพร เขต 2
อำเภอทุ่งตะโก พะโต๊ะ ละแม สวี และหลังสวน
9
6 -
51
สพป.ภูเก็ต
ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต
9
12 -
52
สพป.ตรัง เขต 2
อำเภอกันตัง รัษฎา วังวิเศษ สิเกา และห้วยยอด
9
35 -
53
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน และวังโป่ง
9
63 -
54
สพป.ชัยนาท
ทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท
9
103 -
55
สพป.สมุทรสงคราม
ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม
9
52 -
56
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
อำเภอบางบ่อ บางพลี และบางเสาธง
8
174 -
57
สพป.ตรัง เขต 1
อำเภอเมืองตรัง นาโยง ปะเหลียน ย่านตาขาว และหาดสำราญ
8
205 -
58
สพป.สิงห์บุรี
ทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี
8
71 -
59
สพป.สระบุรี เขต 2
อำเภอแก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง และหนองแค
8
112 -
60
สพป.เชียงราย เขต 3
อำเภอเชียงแสน ดอยหลวง แม่จัน แม่ฟ้าหลวง และแม่สาย
8
170 -
61
สพป.สงขลา เขต 3
อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะเดา และสะบ้าย้อย
7
317 -
62
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง และบ้านโพธิ์
7
215 -
63
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
อำเภอดอนเจดีย์ สองพี่น้อง และอู่ทอง
7
82 -
64
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
อำเภอฉวาง ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ นาบอน บางขัน และพิปูน
7
158 -
65
สพป.เลย เขต 2
อำเภอผาขาว ภูกระดึง ภูหลวง วังสะพุง หนองหิน และเอราวัณ
7
88 -
66
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
อำเภอเดชอุดม ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย น้ำขุ่น น้ำยืน และบุณฑริก
7
181 -
67
สพป.จันทบุรี เขต 2
อำเภอขลุง เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน มะขาม สอยดาว และแหลมสิงห์
7
78 -
68
สพป.อ่างทอง
ทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง
7
75 -
69
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปางมะผ้า และปาย
7
124 -
70
สพป.เลย เขต 1
อำเภอเมืองเลย ท่าลี่ นาด้วง ปากชม
7
92 -
71
สพป.จันทบุรี เขต 1
อำเภอเมืองจันทบุรี แก่งหางแมว ท่าใหม่ และนายายอาม
6
63 -
72
สพป.ชลบุรี เขต 3
อำเภอเกาะสีชัง บางละมุง ศรีราชา และสัตหีบ
6
106 -
73
สพป.ปทุมธานี เขต 1
อำเภอเมืองปทุมธานี คลองหลวง ลาดหลุมแก้ว และสามโคก
6
159 -
74
สพป.นครราชสีมา เขต 5
อำเภอขามทะเลสอ ขามสะแกแสง ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย และพระทองคำ
6
222 -
75
สพป.มหาสารคาม เขต 2
อำเภอนาเชือก นาดูน พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช และวาปีปทุม
6
122 -
76
สพป.มุกดาหาร
ทุกอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร
6
292 -
77
สพป.ลพบุรี เขต 1
อำเภอเมืองลพบุรี โคกสำโรง ท่าวุ้ง และบ้านหมี่
6
171 -
78
สพป.สุรินทร์ เขต 3
อำเภอกาบเชิง บัวเชด ปราสาท พนมดงรัก ศรีณรงค์ และสังขะ
6
270 -
79
สพป.นครราชสีมา เขต 2
อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โชคชัย หนองบุญมาก และห้วยแถลง
6
306 -
80
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และศรีประจันต์
6
117 -
81
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
อำเภอนาเยีย วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ และสำโรง
6
92 -
82
สพป.พิษณุโลก เขต 1
อำเภอเมืองพิษณุโลกและบางระกำ
5
106 -
83
สพป.นครปฐม เขต 2
อำเภอนครชัยศรี บางเลน พุทธมณฑล และสามพราน
5
107 -
84
สพป.หนองคาย เขต 2
อำเภอเฝ้าไร่ โพนพิสัย และรัตนวาปี
5
86 -
85
สพป.ปทุมธานี เขต 2
อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา และหนองเสือ
5
127 -
86
สพป.นครพนม เขต 1
อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ปลาปาก เรณูนคร และวังยาง
5
175 -
87
สพป.อุทัยธานี เขต 1
อำเภอเมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ และหนองขาหย่าง
5
6 -
88
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
อำเภอคลองเขื่อน ท่าตะเกียบ บางคล้า แปลงยาว พนมสารคาม ราชสาส์น และสนามชัยเขต
5
70 -
89
สพป.ลำพูน เขต 2
อำเภอทุ่งหัวช้าง บ้านโฮ่ง ลี้ และเวียงหนองล่อง
4
121 -
90
สพป.ราชบุรี เขต 1
อำเภอเมืองราชบุรี จอมบึง บ้านคา ปากท่อ วัดเพลง และสวนผึ้ง
4
108 -
91
สพป.ขอนแก่น เขต 2
อำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท บ้านไผ่ บ้านแฮด เปือยน้อย และมัญจาคีรี
4
104 -
92
สพป.ชลบุรี เขต 1
อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง และหนองใหญ่
4
105 -
93
สพป.สระบุรี เขต 1
อำเภอเมืองสระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด บ้านหมอ พระพุทธบาท เสาไห้ หนองโดน และหนองแซง
4
66 -
94
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์
4
106 -
95
สพป.นครนายก
ทุกอำเภอในจังหวัดนครนายก
4
127 -
96
สพป.ตาก เขต 2
อำเภอท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด แม่สอด และอุ้มผาง
3
198 -
97
สพป.นนทบุรี เขต 1
อำเภอเมืองนนทบุรีและบางกรวย
3
162 -
98
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช สามชุก และหนองหญ้าไซ
3
54 -
99
สพป.อุดรธานี เขต 1
อำเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม และหนองวัวซอ
3
130 -
100
สพป.อุดรธานี เขต 3
อำเภอกู่แก้ว ไชยวาน ทุ่งฝน บ้านดุง พิบูลย์รักษ์ และหนองหาน
3
135 -
101
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
อำเภอฆ้องชัย ท่าคันโท ยางตลาด หนองกุงศรี และห้วยเม็ก
3
97 -
102
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
อำเภอแม่ลาน้อย แม่สะเรียง และสบเมย
3
197 -
103
สพป.ลำปาง เขต 2
อำเภอเกาะคา เถิน แม่ทะ แม่พริก สบปราบ และเสริมงาม
3
109 -
104
สพป.ขอนแก่น เขต 5
อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู หนองนาคำ และหนองเรือ
3
173 -
105
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระพรหม และลานสกา
3
73 -
106
สพป.หนองคาย เขต 1
อำเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ โพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ สระใคร และสังคม
3
113 -
107
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
อำเภอทองผาภูมิ ไทรโยค และสังขละบุรี
3
60 -
108
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
อำเภอเมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ท่าม่วง และศรีสวัสดิ์
3
126 -
109
สพป.เลย เขต 3
อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว
3
23 -
110
สพป.สกลนคร เขต 2
อำเภอเจริญศิลป์นิคมน้ำอูน พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน และส่องดาว
2
197 -
111
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
อำเภอเมืองอุบลราชธานี เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ และเหล่าเสือโก้ก
2
109 -
112
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
อำเภอท่าปลา น้ำปาด บ้านโคก และฟากท่า
2
52 -
113
สพป.นราธิวาส เขต 1
อำเภอเมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ และศรีสาคร
2
131 -
114
สพป.เพชรบุรี เขต 1
อำเภอเมืองเพชรบุรี เขาย้อย บ้านแหลม และหนองหญ้าปล้อง
2
59 -
115
สพป.ลำปาง เขต 3
อำเภอแจ้ห่ม เมืองปาน และวังเหนือ
2
32 -
116
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
อำเภอขนอม ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี และสิชล
2
0 -
117
สพป.เพชรบุรี เขต 2
อำเภอแก่งกระจาน ชะอำ ท่ายาง และบ้านลาด
2
69 -
118
สพป.ลำปาง เขต 1
อำเภอเมืองลำปาง งาว แม่เมาะ และห้างฉัตร
2
81 -
119
สพป.ขอนแก่น เขต 1
อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านฝาง และพระยืน
2
103 -
120
สพป.สงขลา เขต 2
อำเภอคลองหอยโข่ง ควนเนียง บางกล่ำ รัตภูมิ และหาดใหญ่
1
40 -
121
สพป.อุดรธานี เขต 2
อำเภอกุมภวาปี โนนสะอาด ประจักษ์ศิลปาคม วังสามหมอ ศรีธาตุ และหนองแสง
1
82 -
122
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ทองแสนขัน พิชัย และลับแล
1
66 -
123
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง และแม่แจ่ม
1
86 -
124
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
อำเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ ไพรบึง และภูสิงห์
1
213 -
125
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
อำเภอดอยเต่า อมก๋อย และฮอด
1
87 -
126
สพป.มหาสารคาม เขต 1
อำเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย แกดำ และบรบือ
1
46 -
127
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และเวียงแหง
1
111 -
128
สพป.สุรินทร์ เขต 2
อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม โนนนารายณ์ รัตนบุรี และสนม
1
74 -
129
สพป.อุดรธานี เขต 4
อำเภอกุดจับ นายูง น้ำโสม และบ้านผือ
1
61 -
130
สพป.อำนาจเจริญ
ทุกอำเภอในจังหวัดในอำนาจเจริญ
1
97 -
131
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
อำเภอพร้าว แม่แตง แม่ริม สะเมิง และสันทราย
1
150 -
132
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชำนิ บ้านด่าน และลำปลายมาศ
1
298 -
133
สพป.สกลนคร เขต 3
อำเภอคำตากล้า บ้านม่วง วานรนิวาส และอากาศอำนวย
1
68 -
134
สพป.นครปฐม เขต 1
อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน และดอนตูม
1
121 -
135
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ดอนจาน ร่องคำ สหัสขันธ์ และสามชัย
1
109 -
136
สพป.ขอนแก่น เขต 4
อำเภอกระนวน เขาสวนกวาง ซำสูง น้ำพอง และอุบลรัตน์
1
64 -
137
สพป.ขอนแก่น เขต 3
อำเภอโนนศิลา พล แวงน้อย แวงใหญ่ และหนองสองห้อง
1
60 -
138
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำเภอเมืองศรีสะเกษ กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ พยุห์ ยางชุมน้อย และวังหิน
1
316 -
139
สพป.พะเยา เขต 2
อำเภอจุน เชียงคำ เชียงม่วน ปง และภูซาง
1
43 -
140
สพป.ยะลา เขต 1
อำเภอเมืองยะลา กรงปินัง และรามัน
1
0 -
141
สพป.ตาก เขต 1
อำเภอเมืองตาก บ้านตาก วังเจ้า และสามเงา
1
57 -
142
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
อำเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง
1
360 -

*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)

สรุปจำนวนเปิดสอบ 1097 ตำแหน่ง