#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
ภาษาอังกฤษ
31
376 -
2
คณิตศาสตร์
29
239 -
3
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
22
460 -
4
ภาษาไทย
14
193 -
5
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
10
33 -
6
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7
910 -
7
สังคมศึกษา
6
369 -
8
ดนตรี/ดนตรีศึกษา
2
60 -
9
นาฏศิลป์
1
57 -
10
ดุริยางคศิลป์/ดุริยางคศาสตร์
1
6 -
11
ภาษาจีน
1
15 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 124 ตำแหน่ง


สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พื้นที่ : ทุกอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
เบอร์ติดต่อ : 042-491247
อัตราเกษียณ : 71
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 212 โรงเรียน