#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
สังคมศึกษา
10
338 -
2
คอมพิวเตอร์
10
459 -
3
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
10
80 -
4
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
10
217 -
5
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
10
74 -
6
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
10
59 -
7
การเงิน/การบัญชี
10
321 -
8
การศึกษาพิเศษ
10
423 -
9
การพยาบาล
10
30 -
10
กายภาพบำบัด
10
92 -
11
กิจกรรมบำบัด
10
10 -
12
จิตวิทยาคลินิก
10
28 -
13
ศิลปะ/ศิลปศึกษา
10
70 -
14
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
10
81 -
15
คณิตศาสตร์
10
78 -
16
จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว
10
40 -
17
ภาษาไทย
10
106 -
18
ภาษาอังกฤษ
10
107 -
19
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
10
348 -
20
พลศึกษา
9
298 -
21
ดนตรี/ดนตรีศึกษา
8
52 -
22
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
8
20 -
23
ดนตรีสากล
7
28 -
24
เคมี
6
68 -
25
โสตทัศนศึกษา
6
92 -
26
นาฏศิลป์
5
60 -
27
อรรถบำบัด
5
0 -
28
ภาษาจีน
5
67 -
29
หูหนวกศึกษา
4
31 -
30
ดนตรีไทย
4
37 -
31
ชีววิทยา
3
91 -
32
ฟิสิกส์
3
44 -
33
บรรณารักษ์
2
35 -
34
สุขศึกษา
1
60 -
35
วิทยาศาสตร์
1
30 -
36
ภาษาเกาหลี
1
0 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 268 ตำแหน่ง


สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พื้นที่ : ทั่วประเทศ
ที่อยู่ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์ติดต่อ : 022-885548
อัตราเกษียณ : 36
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 184 โรงเรียน