#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
คณิตศาสตร์
35
293 -
2
ภาษาอังกฤษ
25
176 -
3
สังคมศึกษา
18
370 -
4
ภาษาไทย
14
112 -
5
จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว
14
47 -
6
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
7
70 -
7
การเงิน/การบัญชี
6
62 -
8
ภาษาญี่ปุ่น
6
27 -
9
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
5
67 -
10
ดนตรีสากล
5
71 -
11
ชีววิทยา
2
179 -
12
ดนตรีไทย
1
47 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 138 ตำแหน่ง


สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
พื้นที่ : ชลบุรี ระยอง
ที่อยู่ : 25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ : 038-397501
อัตราเกษียณ : -
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 51 โรงเรียน