#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
ภาษาอังกฤษ
23
92 -
2
คณิตศาสตร์
19
132 -
3
ภาษาไทย
15
105 -
4
สังคมศึกษา
11
236 -
5
คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
9
102 -
6
จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว
9
22 -
7
คอมพิวเตอร์
8
417 -
8
ฟิสิกส์
6
172 -
9
ภาษาจีน
6
263 -
10
ภาษาญี่ปุ่น
5
14 -
11
การเงิน/การบัญชี
3
19 -
12
สุขศึกษา
3
76 -
13
ทัศนศิลป์
2
17 -
14
นาฏศิลป์
2
142 -
15
ศิลปะ/ศิลปศึกษา
1
41 -
16
ดนตรี/ดนตรีศึกษา
1
28 -
17
พลศึกษา
1
82 -
18
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์
1
40 -
19
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
1
68 -
20
วัดผลและประเมินผลการศึกษา
1
5 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 127 ตำแหน่ง


สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
พื้นที่ : สมุทรปราการ
ที่อยู่ : 34/6 อาคารวีระ รอดเรือง ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์ติดต่อ : 02-382-610
อัตราเกษียณ : -
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 25 โรงเรียน