#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
31
12 -
2
คณิตศาสตร์
24
44 -
3
ภาษาอังกฤษ
24
55 -
4
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
23
88 -
5
ภาษาไทย
21
53 -
6
สังคมศึกษา
9
79 -
7
ดุริยางคศิลป์/ดุริยางคศาสตร์
1
1 -
8
นาฏศิลป์
1
4 -
9
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
1
5 -
10
คอมพิวเตอร์
1
117 -
11
ดนตรีสากล
1
7 -
12
พลศึกษา
1
29 -
13
วิทยาศาสตร์
1
23 -
14
ศิลปะ/ศิลปศึกษา
1
33 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 140 ตำแหน่ง


สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
พื้นที่ : ทุกอำเภอในจังหวัดระนอง
ที่อยู่ : 2/10 ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เบอร์ติดต่อ : 077-800008
อัตราเกษียณ : 9
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 78 โรงเรียน