#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
37
343 -
2
ภาษาอังกฤษ
27
143 -
3
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
25
85 -
4
ภาษาไทย
24
116 -
5
คณิตศาสตร์
23
126 -
6
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
13
404 -
7
สังคมศึกษา
13
237 -
8
คอมพิวเตอร์
2
296 -
9
วิทยาศาสตร์
1
128 -
10
ดนตรี/ดนตรีศึกษา
1
20 -
11
ดนตรีไทย
1
19 -
12
ภาษาจีน
1
23 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 168 ตำแหน่ง


สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พื้นที่ : ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ : 2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ : 034-412050
อัตราเกษียณ : 24
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 103 โรงเรียน