#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


รายงานสถิติการเปิดสอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.


ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนเปิดสอบจำนวนสมัครอัตราการแข่งขัน
1
ภาษาไทย
22
161 -
2
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
18
83 -
3
ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
16
260 -
4
คณิตศาสตร์
16
122 -
5
ภาษาอังกฤษ
14
131 -
6
วิทยาศาสตร์
8
378 -
7
สังคมศึกษา
5
232 -
8
พลศึกษา
3
354 -
9
ดนตรีไทย
2
77 -
10
คอมพิวเตอร์
2
642 -
11
เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
1
24 -
12
นาฏศิลป์
1
103 -
13
ภาษาจีน
1
87 -

สรุปจำนวนเปิดสอบ 109 ตำแหน่ง


สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
พื้นที่ : อำเภอบางซ้าย บางไทร บางบาล บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง และเสนา
ที่อยู่ : ถนนกิตติขจร ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์ติดต่อ : 035-201325
อัตราเกษียณ : 52
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 158 โรงเรียน