#ครูผู้ช่วย66
แจ้งเปิดสอบ
ติดตาม
ค้นหา
สาขาวิชา
เขตพื้นที่ฯ


สรุปตำแหน่งเปิดสอบ
#ครูผู้ช่วย2566
7,813
ตำแหน่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.
(ประกาศแล้ว 246 เขต จากทั้งหมด 246 เขต คิดเป็น 100.00%)
* การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
รายงานสถิติการเปิดสอบ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:48 น.
ทั่วประเทศ
7,813
ตำแหน่ง
สพม.
1,524
ตำแหน่ง
สพป.
6,022
ตำแหน่ง
สศศ.
268
ตำแหน่ง
*ข้อมูลที่นำเสนอเป็นการรวบรวมจากทีมงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขณะรวบรวมข้อมูล เพื่อความถูกต้องของข้อมูล กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากประกาศของหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง

TOP 10 เขตพื้นที่ฯเปิดสอบมากสุด

รายงานทั้งหมด

1
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ทั่วประเทศ
268
ตำแหน่ง
2
สพป.สระแก้ว เขต 1
อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์
213
ตำแหน่ง
3
สพป.สมุทรสาคร
ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร
168
ตำแหน่ง
4
สพป.พังงา
ทุกอำเภอในจังหวัดพังงา
154
ตำแหน่ง
5
สพป.ระนอง
ทุกอำเภอในจังหวัดระนอง
140
ตำแหน่ง
6
สพม.ชลบุรี ระยอง
ชลบุรี ระยอง
138
ตำแหน่ง
7
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย
134
ตำแหน่ง
8
สพม.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
127
ตำแหน่ง
9
สพป.บึงกาฬ
ทุกอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ
124
ตำแหน่ง
10
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
อำเภอบางซ้าย บางไทร บางบาล บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง และเสนา
109
ตำแหน่ง
*ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ (รอยืนยันอีกครั้ง)